Zadnji dani za prijavu: WordSkills Croatia traži članove prosudbenih povjerenstava

Slastičari i pekari i ove godine imaju priliku sudjelovati na Javnom pozivu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a sve detalje prijave te samu prijavu mogu izvršiti na njihovoj službenoj stranici.

Na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za članove prosudbenih povjerenstava za Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. u okviru ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“.

U sklopu poziva formirat će se 45 prosudbenih povjerenstava za 45 disciplina među kojima su i slastičarstvo i pekarstvo. Uz prijavu na ovaj javni poziv kandidati su dužni priložiti prijavni obrazac i motivacijsko pismo, koji su dostupni na službenim stranicama Agencije, životopis koji ne smije biti veći od 3 stranice te elektronički zapis, odnosno potvrdu HZMO-a ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju zaposlenja za kandidate iz reda nastavnika strukovnih škola i visokih učilišta suglasnost čelne osobe ustanove u kojoj su zaposleni za sudjelovanje u radu prosudbenoga povjerenstva.

Osim navedenog kandidati moraju paziti na način ostvarivanja bodova, ovisno o kategoriji za koju se prijavljuju. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: worldskillscroatia@asoo.hr do 3. prosinca 2020., a nepotpune prijave te prijave dostavljene poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Fotografija: Pixabay

Mirjana Bošković Smrekar
Mirjana Bošković Smrekar

Pisanje za portal Slatkopedija njezin je prvi izlet u novinarstvo, a tom poslu ju je, kao veliku ljubiteljicu slastica, privukla tematika portala.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.