Zaštita privatnosti

Ovim pravilima o zaštiti osobnih podataka TAG d.o.o. OIB 45795647882 kao voditelj zbirke osobnih podataka utvrđuje način prikupljanja i zaštite osobnih podataka korisnika svoje internetske stranice www.slatkopedija.hr, u slučajevima kada su određeni osobni podaci potrebni za registraciju korisnika na njegovu internetsku stranicu.

Internet stranica na kojoj se prikupljaju osobni podaci registriranih korisnika je portal Slatkopedija (www.slatkopedija.hr).

Osobni podaci korisnika koji se prikupljaju putem registracije i korištenja stranice su ime korisnika i e-mail adresa, a potrebni su za pisanje komentara, primanje newslettera i kontakt s korisnikom stranice. U slučaju naručivanja putem stranice www.slatkopedija.hr, prikupljaju se i podaci poput imena i prezimena, adrese stanovanja, broja telefona, e-mail adrese i drugih podataka potrebnih za izvršenje narudžbe. 

Osobni podaci dobiveni od korisnika koriste se u dobroj namjeri i nisu namijenjeni trećim stranama te se trećoj strani mogu dostaviti samo uz dozvolu korisnika ili u slučajevima propisanim zakonom.

Prikupljene podatke voditelj zbirke koristi kako bi imao informacije o korisnicima odnosne usluge te na taj način poboljšao njen sadržaj, dodatno je usmjerio i prilagodio publici koja koristi uslugu.

Osobni podaci korisnika mogu se anonimizirati i koristiti u statističke svrhe namijenjene voditelju zbirke i njegovim partnerima.

Podaci poput e-mail adrese i broja telefona mogu biti korišteni u svrhu obavještavanja korisnika o izmjenama ključnim za funkcioniranje usluge, izmjenama koje se izravno odnose na funkcionalnost korisničkog računa korisnika (korisnička podrška, obavijest o stanju pretplate/korisničkog računa) ili u svrhu provjere zadovoljstva pruženom uslugom.

Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u marketinške svrhe. Ukoliko korisnik ne želi da se njegovi privatni podaci koriste u marketinške svrhe, ovlašten je usprotiviti se prikupljanju i obradi podataka u te svrhe.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i uz privolu korisnika stranice. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju za vrijeme dok je korisnik registriran na određenoj stranici i koristi uslugu koja je na stranici postavljena, osim za svrhe marketinga, provjere zadovoljstva uslugom ili ponude novih proizvoda i usluga kada se isti mogu koristiti i nakon toga.

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka, osim ukoliko se radi o obradi podataka u statističke svrhe. Korisnik ima pravo na pristup osobnim podacima i pravo na ispravak podataka koji su o njemu prikupljeni te se u tu svrhu može obratiti voditelju zbirke na adresu slatkopedija@slatkopedija.hr.

Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika usluge, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika. U tim slučajevima privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno važećim propisima.

U svrhu zaštite osobnih podataka voditelj zbirke poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, a osobe koje su zaposlene u obradi podataka, obvezne su sa takvim podacima postupati pažljivo, čuvajući njihovu povjerljivost.

Registracijom na internetsku stranicu TAG d.o.o. (www.slatkopedija.hr) i njezinim korištenjem korisnik pristaje na pravila zaštite osobnih podataka. S obzirom na to da se pravila zaštite osobnih podataka mogu mijenjati, korisnici bi trebali povremeno kontrolirati pravila zaštite osobnih podataka koji se o njima prikupljaju na stranici TAG d.o.o. U slučaju promjene pravila zaštite osobnih podataka, iste će biti naznačene na internetskoj stranici www.slatkopedija.hr. Ukoliko nakon promjene pravila korisnik nastavi koristiti usluge koje se na tim stranicama pružaju ili ne provede postupak deregistracije, smatrat će se da je upoznat i suglasan s izmjenama pravila.