„Šlag na kraju“ dobio svoj showroom: evo kako je tekao put Ive Erić od prve torte do danas • Slatkopedija