Otvara se najveći park na svijetu posvećen hrani • Slatkopedija