Obavezno štivo za sve koji žele otvoriti svoj slatki kutak: vodič za otvaranje slatkih obrta

Mnogi sanjaju kako će jednog dana otvoriti svoju slastičarnicu ili obrt za proizvodnju slastica,no u tom trenutku ne razmišljaju što je sve potrebno napraviti da bi se to ostvarilo. Kako bismo vam olakšali te prve korake i dali odgovore na ta pitanja istražili smo sve uvjete te vam ih donosimo u tekstu u nastavku.

Prilikom otvaranja vlastitog obrta, važno je definirati pojmove obrt za proizvodnju slastica i slastičarnica. Po definiciji obrt općenito je jedan od oblika obavljanja gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Definira se kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu, koje se mogu obavljati kao proizvodnja, promet ili usluge. Obrtom upravljaju u pravilu fizičke osobe, a samo iznimno i pravne osobe koje provode naukovanje za vezane obrte. Slastičarnica je po definiciji ugostiteljski objekt u kojemu se pripremaju i uslužuju slastice, ali se u sklopu nje mogu pripremati i usluživati napici te bezalkoholna pića. Isto tako, pod pojam slastičarnica spada i ugostiteljski objekt u kojemu se priprema i uslužuje samo sladoled.

Prilikom otvaranja obrta potrebno je nadležnom uredu za gospodarstvo platiti troškove registracije obrta u iznosu od 270,00 kuna, a registraciju je moguće provesti elektroničkim putem, preko usluge e-Obrt.

Prednost obrta je mogućnost neulaženja u sustav PDV-a ako obrt ostvaruje godišnje primitke iznosu manjem od 300.000,00 kuna te  plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, čime se olakšava vođenje poslovnih knjiga te smanjuju izdaci za obvezne doprinose.

Prilikom registriranja obrta te obavljanja djelatnosti proizvodnje slastica, trgovine slasticama i kolačima ili slastičarnice kao ugostiteljskog objekta potrebno je ispuniti i preduvjet posjedovanja adekvatnog poslovnog prostora koji zadovoljava prostorne, tehničke i sanitarne uvjete za nesmetanu proizvodnju, skladištenje, trgovinu ili posluživanje slastica i kolača.

Prostor može biti vlastiti ili u najmu, a važno je paziti da to ne smije biti stambeni prostor već mora biti isključivo poslovni prostor za kojega vlasnik obrta treba imati dokaz prava raspolaganja. Ukoliko je riječ o vlastitom prostoru, treba imati vlasnički list, a ako je prostor u najmu tada treba imati ugovor o najmu poslovnog prostora.

Osim navedenog obrt treba ispunjavati i minimalne tehničke uvjete koje nije lako globalno definirati budući da uvjeti poslovnog prostora nisu isti za obrt proizvodnju slastica i kolača, ili za obrt koji prodaje ili uslužuje slastice i kolače.

Upravo se iz ovih razloga preporučuje da se poduzetnik prije registracije obrta te traženja minimalnih tehničkih uvjeta konzultira s Uredom državne uprave nadležnim za registraciju obrta u mjestu/gradu u kojemu registrira obrt kako bi dobio točne podatke. Osim navedenog Ureda, obrtnici se mogu obratiti i savjetodavnoj službi unutar Odjela za gospodarstvo i savjetovanje HOK-a vezano za upite oko uvjeta registracije obrta i to na broj telefona: 01/4806 666 ili putem elektroničke pošte: savjetodavna-sluzba@hok.hr

Za otvaranje slastičarnice primjenjuju se propisi vezani za minimalne tehničke uvjete za ugostiteljstvo i to sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14), dok se obrt može baviti proizvodnjom i trgovinom slasticama i kolačima bez da je definiran kao ugostiteljska djelatnost, samo ukoliko ne poslužuje direktno gostima već proizvedene slastice plasira kroz svoju trgovinu ili drugim putevima distribucije – po narudžbi uz dostavu, putem drugih trgovina ili ugostiteljskih objekata, pa čak i putem internet trgovine.

Kod takvih je djelatnosti potrebno, uz uvjete za proizvodnju i skladištenje slastica, zadovoljiti i minimalni tehničke uvjete vezane za trgovačku djelatnost sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10, 108/14).

Slastičarstvo i proizvodnja slastica predstavljaju vezane obrte, što znači da su za njihovo obavljanje propisani uvjeti struke. Postoje pravila tko se može baviti kojom djelatnošću.

Djelatnost proizvodnje kruha u koju spadaju: proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača (razred 10.71) i proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnje trajnih peciva i sličnih proizvoda te kolača (razred 10.72) mogu obavljati osobe koje imaju završenu srednju strukovnu školu za zanimanje pekar ili slastičar u trajanju od tri godine. Ove djelatnosti mogu obavljati i osobe s položenim majstorskim ispitom za zanimanja pekar ili slastičar.

Također, osobe sa završenom srednjom strukovnom školom za zanimanje slastičar u trogodišnjem trajanju mogu otvoriti vezani obrt slastičarnice u kojoj  se priprema i uslužuje sladoled (razred 56.10.07). Istu djelatnost mogu obavljati i osobe s položenim majstorskim ispitom za zanimanje slastičar, no oni uz to mogu otvoriti i vezani obrt slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice (razred 56.10.06).

Osobe s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za zanimanja poslužitelj jela i pića ili priprematelj jednostavnih jela i slastica mogu otvoriti vezani obrt slastičarnice u kojima se samo uslužuju slastice (razred 56.10.08).

U skladu s čl. 9., st. 3. Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita mogu obavljati navedene vezane obrte, ali samo ako na tim poslovima zaposle radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima.

Zadnja stavka koju je potrebno ispuniti prilikom pripreme proizvodnje i pečenja, skladištenja i plasmana/posluživanja slastica jesu pravila provođenja dobre higijenske prakse i načela HACCP sustava za slastičarstvo.

U svrhu edukacije te primjene znanja iz ovog područja, Hrvatska obrtnička komora je, u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, izradila Vodič za slastičarstvo koji se smatra nacionalnim vodičem, a koji je primjenjiv u sektoru slastičarstva.

Vodič se sastoji od dva dijela: Vodič dobre higijenske prakse za slastičarstvo i HACCP vodič za slastičarstvo, dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore u digitalnom izdanju te predstavlja skup korisnih informacija i preporuka namijenjenih obrtnicima i poduzetnicima iz djelatnosti slastičarstva kako bi im olakšao put k ostvarenju snova i pokretanju vlastitog posla.

Izvor: Upute prema kojima je nastao tekst pripremila je Hrvatska obrtnička komora

Fotografije: Unsplash, Pixabay

Mirjana Bošković Smrekar
Mirjana Bošković Smrekar

Pisanje za portal Slatkopedija njezin je prvi izlet u novinarstvo, a tom poslu ju je, kao veliku ljubiteljicu slastica, privukla tematika portala.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.