Njemačka, Italija i Francuska - najveći proizvođači čokolade u EU • Slatkopedija