U sljedećih šest godina, globalno tržište badema doseći će vrijednost od 16 milijardi dolara • Slatkopedija