Nomad Foods, američka kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, postaje novi vlasnik Leda • Slatkopedija