Potpore Grada Zagreba za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti mogu dobiti i slastičari i pekari

Svi oni koji se bave slastičarstvom, čokolatijerstvom, pekarstvom i medičarstvom mogu se prijaviti na Javni natječaj Grada Zagreba objavljen na njihovoj službenoj mrežnoj stranici.

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, a svrha natječaja je poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu.

Na natječaj se mogu prijaviti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja te mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte, a koji imaju  sjedište na području grada Zagreba, obavljaju djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljaju tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost s popisa te imaju najmanje jednog  zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja.

Također, ako se  radi o novoupisanom obrtu isti mora imati upisan početak obavljanja obrta i najmanje jednog  zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Isto vrijedi i za novoosnovano trgovačko društvo.

Među navedene djelatnosti spadaju proizvodnja svježih slastica, kolača, pita, voćnih pita, palačinki, vafli, rolada, trajnih slastica i kolača, slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice, slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje sladoled, proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda, proizvodnja kruha, svježih peciva i sličnih proizvoda, proizvodnja mlinskih proizvoda te  proizvodnja licitara i ostalih medičarskih proizvoda.

Navedene potpore odobravaju se za nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena, nabavu inventara i unutarnje uređenje poslovnog prostora,  edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa), promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo), stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete te stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000,00 kuna, odnosno od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore, a pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, samo za jednu djelatnost.

Visina dodijeljene potpore ovisi o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti pa tako najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Uz Zahtjev koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Zagreba potrebno je priložiti traženu dokumentaciju, a popis dokumentacije također je dostupan na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Popunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, te preporučeno putem pošte, u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba. Svi podnositelji Zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 90 dana od dana zaključenja ovog javnog natječaja.

Fotografija: Pexels

Mirjana Bošković Smrekar
Mirjana Bošković Smrekar

Pisanje za portal Slatkopedija njezin je prvi izlet u novinarstvo, a tom poslu ju je, kao veliku ljubiteljicu slastica, privukla tematika portala.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.