Među regionalnim centrima kompetentnosti i pet škola s programima za slastičare • Slatkopedija