Iznenađujući podaci: Švicarska bilježi najmanju potrošnju čokolade u zadnjih četrdeset godina • Slatkopedija