Danska i Austrija imaju najviše cijene kruha i žitarica u EU

U najskupljim državama Europske unije cijena kruha i žitarica tri puta je veća nego u najjeftinijim državama članicama.

Prema podacima Eurostata, u 2019. cijena kruha i žitarica bila je tri puta veća u najskupljim zemljama članicama nego u najjeftinijima.

U Europskoj uniji u 2019. prosječni indeks razine cijena bio je 100. Najviše cijene imala je Danska s indeksom razine cijena od 151, Austrija s 133 te Luksemburg i Finska s indeksom od 125.

Najmanji indeks razine cijene pak zabilježen je u Rumunjska koja je imala 56, Bugarskoj 65 te u Poljskoj sa 70.

Hrvatska je na ovoj listi podijelila četrnaesto mjesto sa Slovenijom, zabilježivši cijene nešto više od prosječnog indeksa razine cijene od sto.

Izvor: Eurostat

Fotografija: Pixabay

Kate Bošković
Kate Bošković

Svoju ljubav prema novinarstvu i slastičarstvu spojila je pokretanjem portala Slatkopedija, na kojem svakodnevno piše o svojim omiljenim temama.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.