Otvoren je međunarodni sajam GAST u Splitu • Slatkopedija