Zbog lošeg vremana odgođena tradicionalna Fritulijada u Njivicama • Slatkopedija