Maja Danica Pečanić: "Kod fotografiranja slastica vrijedi pravilo manje je više" • Slatkopedija