Kristina Sardelić napravila posebnu tortu u spomen na Olivera: „Sad mogu u penziju!“ • Slatkopedija