Akcija #recimoimhvala: u suradnji s hrvatskim slastičarnicama, zasladit ćemo najsvečaniji dan pripadnicama hitnih službi • Slatkopedija