Zbog utjecaja na zdravlje djece: predlaže se zabrana konzumacije čokoladnog mlijeka • Slatkopedija