Proizvodnja opada, cijene rastu: visoke cijene mlijeka i mliječnih proizvoda u RH • Slatkopedija