Prhki keksi kao umjetničko djelo – posebna izložba u Veneciji • Slatkopedija