Posebno priznanje za očuvanje rudarske greblice • Slatkopedija