Dodatna obavijest o opozivu keksića: obratite pažnju na oznaku na pakiranju • Slatkopedija