Odlazak bosansko-hercegovačkog slastičara: preminuo Hasan Vilić • Slatkopedija