Nagrada za vjernost: nakon više od sedam desetljeća, više ne mora plaćati kruh i kolače • Slatkopedija