Cijene maslaca luduju: za cijenu koju plaćamo za 250 g, u ostatku Europe se može kupiti kilogram • Slatkopedija