Zadnji dani za prijavu na Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2018. godini

Svi obrtnici s područja grada Splita, čiji je obrt definiran kao subjekt malog gospodarstva, mogu se prijaviti na ovaj natječaj ukoliko ispunjavaju navedene uvjete.

U sklopu ovog natječaja dodjeljuju se bespovratna financijska sredstva u iznosu do 500.000,00 kn, a na natječaj se mogu prijaviti obrti definirani kao subjekti malog gospodarstva. Također, moraju ispunjavati i nekoliko kumulativnih uvjeta, a to je da imaju registrirano sjedište na području Grada Splita i aktivno obavljaju obrt, da obavezne doprinose isplaćuju po osnovi obrta kao osnovne djelatnosti, da nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, da nemaju evidentiran dug prema Gradu Splitu, da su u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, da imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti  te da su dostavili izvješće o ostvarenju učinaka izvršenog ulaganja za potpore dodijeljene u prethodne dvije godine (ako su iste dobili) te da nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora.

Potpore se dodjeljuju za uređenje poslovnog prostora smještenog na području grada Splita, nabavu strojeva, alata, informatičke opreme i poslovnog softvera te mjernih i kontrolnih instrumenata, uvođenje i implementiranje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te edukaciju.

Prijavu na natječaj s obaveznom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno u Centralnu pisarnicu Grada Splita ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Split, Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom  „Povjerenstvo za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2018. godini – prijava na natječaj“.

Službeni obrasci, kao i sve dodatne informacije o natječaju mogu se pronaći na internetskoj stranici Grada Splita. Natječaj je otvoren do zaključno 18. svibnja 2018. godine.

Fotografija: Pixabay

Mirjana Bošković Smrekar
Mirjana Bošković Smrekar

Pisanje za portal Slatkopedija njezin je prvi izlet u novinarstvo, a tom poslu ju je, kao veliku ljubiteljicu slastica, privukla tematika portala.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.